Skip to main content

RÄCKVIDD ÖVERALLT ENKELT

3 miljarder människor
i 120+ länder
vid dina fingerspetsar

Vill du få en grundlig förståelse för din marknad,
stärka ditt varumärke eller utveckla
framgångsrika produkter?
Egenutvecklade onlinepaneler och mobil | TGM Research
Du kan sluta leta nu; din målgrupp är här och redo att dela med sig av sina åsikter. Genom TGM:s integrerade, egenutvecklade och partnerpaneler låter vår plattform dig få kontakt med 3,3+ miljarder individer globalt, som är angelägna om att dela med sig av sin tid och ge dig värdefulla insikter.
Världsomspännande tillgång
Världsomspännande tillgång

Få kontakt med kunder över hela världen.

Key benefit card dot Key benefit card shadow
Tillförlitliga data
Tillförlitliga data

Få data av hög kvalitet som ger korrekta insikter.

Key benefit card dot Key benefit card shadow
Snabb tillgång till insikter
Snabb tillgång till insikter

Få relevanta resultat på timmar, inte veckor.

Key benefit card dot Key benefit card shadow

Bli smartare på din marknad
med vår globala panelpublik

KÄNN TILL SKILLNADEN

Nå globalt, tänk lokalt
med våra paneler, är det extremt sannolikt.

Få tillgång till ett universum av konsumentinsikter

E-mejl eller SMS inbjudningar sänds till våra mycket profilerade online/mobil paneler. Respondenter rekryteras från olika källor, för att få de bästa möjliga proven. Varje paneldeltagare är beskriven i detalj, så att vi enkelt kan precisera målet i våra undersökningar. Detta minskar tiden det tar att samla in data och minskar kostnaderna för att utföra studien.

Vi samarbetar bara med de bästa

Vi når användare av globala mobilnätverk eller publicister så som mobila sociala nätverk, spel, appar, IM tjänster, nyhetssajter, portaler, webbsidor, etc. Det ger dig möjligheten att nå varje specifik publik som vanligtvis är svår att hitta på paneler. De är riktiga internetanvändare, tack vare detta kommer deras svar att vara mer i linje med riktiga kunders attityder.

Oavsett var du behöver övervaka ditt varumärke, så kommer vår metodologi i många olika länder att ge dig tillgång till våra 85 patenterade paneler runt om i världen och en unik räckvidd via vårt utförliga nätverk av partners i fler än130 länder.

Först och främst, tack vara den breda publiken i undersökningar, så kan vi erhålla längre nåde-perioder. I andra hand, genom den dynamiska provtagningsmetoden, ber vi vanliga Internetanvändare om deras åsikter i deras typiska internetmiljö, vi kan då se att attityder och åsikter nära reflektera de riktiga åsikterna och känslorna hos våra kunder.

VÅRA PANELER

Nå globalt, tänk lokalt – med våra patenterade undersökningspaneler.

ATT HA EN PANEL ÄR SOM ATT VARA EN BRA FÅRHERDE

Å ena sidan, vi tar hand om våra kunders nöjdhet – om att erbjuda den bästa kvalitetsdata. Därför, måste vår data och kunder konstant verifieras. Varje dag förbättrar vi panelbeskrivningen för att rikta opinionsundersökningarna. Å andra sidan, försöker vi få paneldeltagarna att känna sig uppskattade och att känna till värdet av deras arbete.
TGM RESEARCH PANELER

Vad gör våra paneler annorlunda?

Vi arbetar varje dag för att säkerställa att kvaliteten av data som samlas in genom våra paneler är den allra bästa möjliga.
Multi-källa Rekrytering

TGM får sina paneldeltagare från många olika källor inklusive affilierade nätverk, E-mejl opt-ins, marknadsföringskampanjer, lojalitetsprogram, sociala nätverk, mobil-appar och så vidare. Detta eliminerar urvals-bias på grund av att specifika källor är vinklade mot specifika profiler och gör att den valda panelen på riktigt utgör att representativt urval av populationen.

Blandad Provtagning-tillvägagångssätt

Medan TGM är flexibla inför klientspecifikation, så rekommenderar vi alltid att inte välja respondenter enbart från paneler. En kombination av respondenter från onlinepaneler och dynamisk provtagning fungerar vanligtvis bäst. Dynamisk provtagning fungerar som en motbalans till den “professionella enkät-fyllareffekten”. De respondenterna rekryteras ‘i ögonblicket’, är generellt inte del av någon existerande panel och har aldrig svarat på några undersökningar tidigare. Därför är de färska och tenderar att vara mer utan-bias och ge ärligare svar.

 Strikta Kvalitetskontroller

TGM anställer ett brett urval av kvalitetskontroller gjorda möjliga av teknologi, som möjliggör insamling av relevant data. Dessa åtgärder inkluderar avancerad digital fingeravtryckstagning för att säkerställa att svar inte dubbleras, kuggfrågor för att identifiera vårdslösa respondenter, kontroller för människa vs. bot, och utförliga geo-lokaliserings kontroller bland annat. TGM efterlever alla ESOMAR regleringar, inklusive en dubbel opt-in process för paneldeltagare och dess regleringar för datainsamling.

Djup Profilering

TGM går långt djupare än de generella demografiska profileringsdetaljerna så att klienter kan få det mest relevanta provet. Hundratals och datapunkter samlas in och lagras för varje paneldeltagare, t.ex. företagsintäkter/industri, dryckespreferenser och frekvens, hälsotillstånd, utbildning, elektroniskt ägarskap och resehistoria och preferenser för att nämna några.

 Panelengagemang och Respondentupplevelse

För att kunna ge meningsfulla svar till undersökningarna, panelmedlemmarna måste vara intresserade och genuint involverade i forskning. TGM lägger stora ansträngningar på att motivera panelmedlemmarna genom att tillhandahålla attraktiva incitament, ett bra gränssnitt, mobilvänliga frågeformulär, och etablera en variation av uppgifter bland annat. Svaren är vanligtvis övervakade, och respondenterna som förlorar intresset tas bort ur panelerna.

 Dataintegritet

TGM efterlever ICC/ESOMAR standarder för datasäkerhet. All data och projektmaterial tillhandahålls av TGM panelmedlemmar och klienter och det lagras på säkra servrar. Serveranläggningen säkras från icke-auktoriserad åtkomst med brandväggar, datakryptering, IP-baserade tillstånd, CCTB, och swipe-inträdekontroller och andra säkerhetsåtgärder. Vidare, TGM krypterar fil-vägar eller videoinnehåll för att förhindra och minska enkelheten som dessa material kan tas från studien. TGM säljer inte sin data till någon och följer även GDPR. Paneldeltagare kan komma åt sin information/data när som helst och säga upp prenumerationen.

VÅR DATA KVALITETSSTANDARD

Hur får man pålitlig data?
På TGM Research använder vi AI-drivna modeller för att minska sannolikheten att råka ut för bots, bedrägerier och missbruk – för att upprätthålla högkvalitativa svarsstandarder som säkerställer att du lägger mindre tid på att kvalitetskontrollera svaren och mer tid på att utforska dina undersökningsresultat.

Läs mer om vårt förhållningssätt till datakvalitet i våra svar på ESOMAR-frågorna för provköpare online.
Tidig Bedrägeri Detektering
 icon TGM Early Fraud Detection
 circle
Tidig Bedrägeri Detektering
  • Avancerade digitala fingeravtryck (med IP-adresser, browser cookies och andra karakteristika hos en enhet
  • Eliminera alla misstänkta IP-adresser – Proxys, server-farmer, icke-korrekta geos
  • Multifaktor rekrytering/screening frågeformulär
Pågående Kvalitetskontroll icon TGM Ongoing Quality Check circle
Pågående Kvalitetskontroll
  • Pålitlighets Poäng (ömsesidigt exklusiva svar, rak linje)
  • Swear Test
  • Total tid för undersökningen
  • Genomsnittlig tid per fråga
  • Automatisk blockering av kränkande respondenter
TGM Postprocess Datarengöring
 icon TGM Postprocessing Data Cleaning
 circle
Postprocess Datarengöring
  • Svars-kvalitetskontroll inbyggt i SurveyGizmo verktyg
  • Låg-kvalitets data sätts i karantän och avlägsnas sedan från den färdiga datafilen (ibland efter en ytterligare manuell granskning)
MÄRKESPANELER
För att få mer lämpliga paneldeltagare för dina specifika behov, särskilt för lång-distans spårningar och kvalitativa communitys.
MÄRKESPANELER
För att få mer lämpliga paneldeltagare för dina specifika behov, särskilt för lång-distans spårningar och kvalitativa communitys.
INDUSTRIPANEL
Hos TGM Research, vet vi från erfarenhet att ett företags specialisering har en signifikant påverkan på dess undersökningsbehov. Därför har vi skapat dedikerade tjänster för utvalda industrier.
INDUSTRIPANEL
Hos TGM Research, vet vi från erfarenhet att ett företags specialisering har en signifikant påverkan på dess undersökningsbehov. Därför har vi skapat dedikerade tjänster för utvalda industrier.

Få bättre svar. Snabbare.

TGM Research Panelpublik ger åtkomst till miljoner av respondenter som väntar på att göra din undersökning.